Trang chủ / Hoạt động đào tạo

Hoạt động đào tạo

1.1. Trường có nhiệm vụ đào tạo và cấp bằng hệ trung cấp chính quy các ngành Y sỹ đa khoa, Điều dưỡng và Dược sỹ. Ngoài ra nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ giảng viên và học viên, Nhà trường đồng thời sẽ tập trung liên kết với các Học viện, Đại học, Cao đẳng chuyên về y dược để liên kết đào tạo các hệ chính quy, tại chức, chuyên tu để sau tốt nghiệp sẽ phục vụ trực tiếp tại trường cũng như cung cấp nguồn lao động có chất lượng này trên địa bàn tỉnh.

1.2. Tổ  chức quản lý và đào tạo mang tính chuyên nghiệp học sinh sinh viên theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

1.3. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giáo dục đào tạo, và  học tập cho học viên của trường trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục  & Đào tạo, Bộ Y tế ban hành. Tổ chức biên soạn và đề nghị thẩm định, phê duyệt các giáo trình, các tài liệu giảng dạy, học tập của trường nhằm tạo ra hệ thống giáo trình theo khung hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo mang đặc trưng riêng của trường Trung cấp Y Dược Bắc Giang.

1.4. Tổ  chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình đào tạo được Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Y tế phê duyệt.
1.5.Thực hiện các quy chế về tổ chức đào tạo: Thi, Kiểm tra, xét lên lớp, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng của Bộ Giáo dục & Đào tạo.